บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด ได้สนับสนุนพัดลมเพื่อใช้ในงาน “สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน”

20/09/2021
บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด ได้สนับสนุนพัดลมเพื่อใช้ในงาน “สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน”

บริษัท เอเซียโพลีแซคส์ จำกัด ได้สนับสนุนพัดลมเพื่อใช้ในงาน “สยามรวมใจ สู้โควิดไปด้วยกัน”

โดยมอบให้กลับ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ามารับวัคซีนโควิด-19 ณ ห้างไอคอนสยาม